More
 
 
 
คลิ๊กเพื่อรับชม VDO
นักวิเคราะห์ นักลงทุน
พบกลุ่มสหพัฒน์
 
 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ.2556
วันที่ 22 เมษายน 2556
 
 
สำเนารายงานการประชุมสามัญ
   ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ.2556 
  วันที่ 22 เมษายน 2556
 
 
รายชื่อ SHOP ที่สามารถใช้
บัตร Gift Certificate
   
   
 
 
 
 
Sahagroup17
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
 
โครงการมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
 
ดร.เทียม โชควัฒนา
 
คุณนายสายพิณ โชควัฒนา
 
ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา
 
ร่วมงานกับ I.C.C
 
รายการปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิต
 
 
 
 
สวัสดีครับ

วันที่ 1 มีนาคม 2557 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ของเรามีอายุครบรอบ 50 ปี ผมและพนักงานทุกคนขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้อุปการคุณที่ให้เราได้โอกาสในการบริการ ได้เดินเคียงข้างท่านตราบจนถึงทุกวันนี้   และจะมุ่งพัฒนา  ค้นคว้า นวัตกรรม และการบริการ  เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการ รังสรรค์ความงดงาม และความมั่นใจให้ท่านตลอดไป
 
ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ เป็นพลังในการบริการสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านต่อไปครับ
7 กุมภาพันธ์ 2557
ธรรมรัตน์ โชควัฒนา
Web Master
 
 
 

 
Click To show Original File name=2011-06-03.jpg
Click To show Original File name=2011-06-02.jpg
Click To show Original File name=2011-06-01.jpg
More..