กิจกรรมอีกหลายๆแห่งบนผืนพิภพ ย่อมส่งผลถึงอีกแห่งหนึ่งเสมอ ดังปรากฏการณ์ในระบบจักรวาลที่ส่งผลต่อระบบทั้งมวลอันรวมถึงมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม

กิจกรรมของ ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ในภารกิจที่มีต่อโลกคือ การรังสรรค์ความสุขและความงาม เพื่อเพื่อนมนุษย์ บนบทบาทหน้าที่ของเราคือ เป็นผู้ประกอบการในภาคสินค้าและบริการในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและข้ามโลก

ด้วยความรับผิดชอบต่อพื้นฐานที่มีต่อผล :
การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค
ความก้าวหน้าและมั่นคงของเพื่อนพนักงาน
ความเชื่อมั่นและผลตอบแทนในการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น
การพัฒนาธุรกิจและคัดสรรการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างเหมาะสมและสมดุล

โลกจะกว้างมากขึ้นบนพื้นฐานของ :
ความหลากวัฒนธรรมสู่อารยธรรมในทศวรรษใหม่
มิตรภาพที่เปิดกว้างในด้านมนุษยสัมพันธ์และการประกอบการ
เสรีภาพในการแสวงหาอุดมคติแห่งความสุขและความงาม


                                    More
 
 
 
I.C.C. Fashion for export
 
กิจกรรม นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
 
โครงการมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
 
ดร.เทียม โชควัฒนา
 
คุณนายสายพิณ โชควัฒนา
 
 
ร่วมงานกับเรา
 
ติดต่อเรา