บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคม ของประชาชนทั่วไป โดยเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีให้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 32 ปี และในปีนี้บริษัทฯมีผลงานอันเด่นชัดที่สรุปได้ดังต่อไปนี้


ด้านการกุศล


บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์เพื่อร่วมโครงการ สนองพระมหากรุณาธิคุณทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีโดยร่วมบริจาคกับบริษัทในเครือสหพัฒน์


บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


ในนามมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือด้านการกุศลและการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมร่วมบริจาคสิ่งของกับกองบัญชาการทหารบก กองบัญชาการทหารอากาศ และกองบัญชาการทหารเรือ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบ อุทกภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ เป็นมูลค่า 600,000 บาท


ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง PIAS ร่วมฉลองปีกาญจนาภิเษก โดยจัดทำลิปสติคชุดกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee) ระดับตราสัญลักษณ์กาญจนาภิเษกสีทองบนตลับสิปสติคออกจำหน่าย เพื่อนำรายได้มอบให้กับมูลนิธิ ชัยพัฒนาเป็นจำนวนเงิน5,000,000 บาท


ผลิตภัณฑ์ Arrow จัดงานมหกรรมแลกเสื้อเชิ้ต WrinkleFree เพื่อการกุศล โดยนำเงินสมทบมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอสว.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ผลิตภัณฑ์ Arrow มอบเงิน 150,000 บาท แด่กองทุนบรมราชกุมารี ของอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารบรมราชกุมารี


ผลิตภัณฑ์ ZAZCH มอบเงิน 50,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนกองทุนผู้พิทักษ์ป่า ในมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พนักงานพิทักษ์ป่า ในส่วนที่ราชการไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้


ด้วยนโยบายที่ต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของ ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานเครือ
สหพัฒฯ ที่มุ่งเน้นให้บริษัทในเครือสหพัฒน์ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า คู่ค้า และสังคม รวมถึงการมุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อสังคมอย่างเสมอ


บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 4,500,000 บาท เข้าโครงการ 20,000 บาท ต่อ 1 ชีวิตเด็กของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจให้ได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที


ผลิตภัณฑ์ LACOSTE จัดทำเสื้อยืด LACOSTE รุ่น 70 ปี จำหน่ายพร้อมชุดเครื่องหอม เพื่อจัดสรรเงิน 1,000 บาทต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท มอบสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดภาพจิตรกรรมหัวข้อ " 60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 และจัดงานแสดงนิทรรศการและประมูลภาพจิตรกรรม เพื่อนำรายได้ครึ่งหนึ่งจากการประมูลมอบให้
แก่ศิลปินเจ้าของผลงานและรายได้อีกครึ่งหนึ่งสมทบทุ "ทุนการกุศลสมเด็จย่า"
 
ผลิตภัณฑ์ LACOSTE จัดทำเสื้อกันฝนรุ่น Lacoste Poncho มอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนเพื่อเด็กที่
ป่วยเป็นโรคหัวใจ รวมยอดเงินบริจาค 1,300,000 บาท มอบแก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 

ด้านการศึกษา

ในนามมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา จัดการประกวดระบายสีวาดภาพและให้ทุนการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ

ส่วนประชาสัมพันธ์ฝ่ายสำนักงานบริษัท นำเสื้อผ้า ของใช้และอุปกรณ์การเรียนมอบแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหินดาด และมูลนิธิหมู่บ้านเด็กที่จังหวัดกาญจนบุรี


ผลิตภัณฑ์ Wacoal Maternity มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์


ผลิตภัณฑ์ ZAZCH มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนกองทุนโบราณคดีเพื่อนำไปพัฒนางานด้านการศึกษาและงานศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลิตภัณฑ์ Arrow และสถาบันราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ร่วมจัดงานการประกวด ลายพิมพ์เสื้อเชิ้ตสำหรับฤดูร้อน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนในด้านการออกแบบของนักศึกษา


บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 24 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 31 มกราคม 2547 โดยมอบค่าใช้จ่ายการจัดงานเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย


ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง SHEENE ร่ามสนับสนุนการจัดการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2547


ด้านกีฬา


ผลิตภัณฑ์ SPEEDO ให้การสนับสนุนทีมเขต 1 นนทบุรี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดนครสวรรค์


ผลิตภัณฑ์ SPEEDO ให้การสนับสนุนสมาคมว่ายน้ำ ในรายการการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทสโมสร


ผลิตภัณฑ์ SPEEDO ให้การสนับสนุนสมาคมว่ายน้ำ ในรายการการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนชิงชนะเลิศ เอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 10 ที่เมืองฟูซาน ประเทศเกาหลี


ผลิตภัณฑ์ MIZUNO เป็นผู้สนับสนุนเสื้อผ้า และอุปกรณ์การแข่งขันกอล์ฟ ให้แก่ตัวแทนโปรกอล์ฟ ในการเข้าร่วมสอบเพื่อรับบัตร JLPGA CARD ที่ประเทศญี่ปุ่น


ผลิตภัณฑ์ LACOSTE เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการกระชับมิตร ระหว่างนักกอล์ฟเยาวชนไทยและญี่ปุ่น


ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้ากีฬา LE COQ SPORTIF เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันแอโรบิคต้านภัยเอดส์ ครั้งที่ 8 เพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกในพระอุปถัมภ์ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ของที่ระลึก และของรางวับสำหรับการแข่งขัน มูลค่ารวม 300,000 บาท วันที่ 3 ตุลาคม 2547


ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬา LE COQ SPORTIF ร่วมสนับสนุนการวิ่งเที่ยงคืนการกุศล เพื่อนำรายได้สมทบทุน “โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก” ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และหมู่บ้านเด็กบ้านหนองม่วง ภายใต้โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ วัดพระพุทธบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์และของรางวัล มูลค่ารวม 200,000 บาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2547
 
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬา LE COQ SPORTIF ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เขาชะโงกฮาล์ฟมาราธอน 2548
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 6 พ.ย. 2548 จังหวัดนครนายก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าการออกกำลังกาย/ห่างไกลยาเสพติด
 
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬา LE COQ SPORTIF สนับสนุนการแข่งขันแอโรบิคต้านภัยเอดส์ ครั้งที่ 9 รายได้
สมทบทุนมูลนิธิพระดาบส โครงการตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อช่วยเหลือ
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าเหตุการณ์ภัยพิบัติภาคใต้ (คลื่นสึนามิ) โดยสนับสนุนเสื้อผ้า ของที่ระลึก และ
ของรางวัลสำหรับการแข่งขันเป็นมูลค่ารวม 300,000 บาท วันที่ 2 ตุลาคม 2548
 
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬา LE COQ SPORTIF สนับสนุนการแข่งขันวิ่งเที่ยงคืนการกุศล ครั้งที่ 8 รายได้
สมทบทุนโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยและหมู่บ้านเด็กบ้านหนองม่วง โดย
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Le Coq Sportif เป็นมูลค่ารวม 200,000 บาทด้านสังคม (คลิ๊กเพื่อเปิดชมกิจกรรมในปีนั้น ๆ)

ปี 2548
ปี 2549 
ปี 2550 
ปี 2551 
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554 

อื่นๆ
ดร.บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการออมสิน เครือสหพัฒน์นัดรวมใจรับใช้สังคม เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยมุ่งสนับสนุนกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย และร่วมกันรณรงค์ด้านการออมทรัพย์โดยต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังนิสัย การออมทรัพย์ให้กับพนักงานในเครือสหพัฒน์และประชาชนทั่วไป


ส่วนประชาสัมพันธ์ฝ่ายสำนักงานบริษัท ฯ ให้การอบรมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับพนักงานในองค์กรทั่วไป เช่น บริษัทให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่พนักงานขายทั่วไปโดยวิทยากรจากกองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข


ผลิตภัณฑ์ Arrow ร่วมสนับสนุนการจัดงานของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยครบรอบ 30 ปี และผลิตภัณฑ์ Wrinkle Free ได้รับการยกย่องจากสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีมติลงคะแนนให้เป็น Marketing Campaign ดีเด่นประจำปี


ผลิตภัณฑ์ Arrow และห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ นครสวรรค์ ร่วมจัดงานการประกวด " หนุ่ม SMART ARROW" เพื่อเป็นเวทีให้ นิสิตนักศึกษา เยาวชนชายรุ่นใหม่ให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ


ผลิตภัณฑ์ ENFANT และ LITTLE WACOAL มอบสินค้ามูลค่ากว่า 100,000 บาท แก่กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยพื่อสนับสนุนโครงการประชากรไทยครบ 60 ล้านคน


ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ Arrow มอบเงินรายได้ 300,000 บาท จากการจัดจำหน่ายเสื้อคอลเลคชั่นช้าง แก่โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปาง เพื่อสมทบทุนรักษาช้างโมกราที่บาดเจ็บขาขาดจากแรงระเบิด


ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ ARROW จัดทำเสื้อยืดคอลเลคชั่นพิเศษ “คิดถึงสมเด็จย่า” เพื่อนำรายได้ ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสมทบทุนมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์


ผลิตภัณฑ์ ZAZCH THE HORNNILL จัดทำเสื้อยืดคอลเลตชั่นพิเศษ “ศิลปินช่วยนกเงือก” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย สมทบทุนมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท
 
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียน
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 25 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มอบค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการจัดงานเป็นเงิน 250,000 บาท เพื่อช่วยอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย วันที่ 7 ม.ค. 2548
 
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดสร้างป้อมควบคุมสัญญาณจราจรของ
สน.บางโพงพาง ณ. บริเวณสามแยกใต้ทางด่วน ถนนพระราม 3 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน
300,000 บาท และจัดพิธีเปิดป้อมควบคุมสัญญาณจราจรอย่างเป็นทางการ วันที่ 18 มิถุนายน 2548

 
 
 

                                    More
 
 
 
I.C.C. Fashion for export
 
กิจกรรม นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
 
โครงการมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
 
ดร.เทียม โชควัฒนา
 
คุณนายสายพิณ โชควัฒนา
 
 
ร่วมงานกับเรา
 
ติดต่อเรา