Back to News
ARTY PROFESSIONAL แสดงความยินดีพร้อมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้กับผู้ชนะการประกวด Thai Supermodel Contest 2013
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  ARTY PROFESSIONAL โดย  คุณนิชาภา  พิริยะโภคิณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอม   บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล   ผู้เชี่ยวชาญการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ โดยใช้เทคนิคการแก้ไขรูปหน้าแบบมืออาชีพ ได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้เป็นผู้รังสรรค์ความงามบนใบหน้าผู้เข้าประกวด Thai Supermodel Contest 2013   อย่างเป็นทางการ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  ARTY PROFESSIONAL ให้กับ นางสาว เมลดา  สุศรี   ผู้ชนะการประกวด Thai Supermodel Contest 2013   ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล  ลาดพร้าว
สร้างเมื่อ : [ 09/12/2013 ]