Back to News
การคัดเลือก Miss Think Positive เวทีนางสาวไทย 2556
ให้ผู้หญิงคิดบวกยิ่งสวยขึ้น : เครื่องสำอาง BSC  Cosmetology  ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากกองประกวดนางสาวไทย ให้เป็นผู้รังสรรค์ความงามบนใบหน้าผู้เข้าประกวดนางสาวไทย  2556  การประกวดที่ค้นหาสาวงามเพื่อเป็นตัวแทนฑูตวัฒนธรรม  และเป็นเครื่องสำอางที่สนับสนุนให้ผู้หญิงไทยคิดเชิงบวกมากยิ่งขึ้น
จึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนตำแหน่งพิเศษตำแหน่ง 
"Miss Think Positive" อีก 1 ตำแหน่งในเวทีประกวดนางสาวไทย 2556 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่  5 ในการสนับสนุนตำแหน่ง  "Miss Think Positive"  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำการคัดเลือก คุณอารี  อุฬารเสถียร    ผู้จัดการส่วนการตลาดระหว่างประเทศ ฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอม , คุณปุณิกา  สินธุวณิก  ศิลปินนักร้อง-พิธีกร และฑูตกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) , คุณปริศนา  กำพูสิริ  นางสาวไทย 2555 / Miss Think Positive 2555  ,พญ.กอบกุลยา  จึงประเสริฐศรี รองนางสาวไทยอันดับหนึ่ง ประจำปี 2552 ,คุณสิริมา อรชร รองนางสาวไทยอันดับ 2 ประจำปี 2553 สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง "Miss Think Positive" จะได้รับผลิตภัณฑ์ BSC  Cosmetology และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน )
สร้างเมื่อ : [ 17/12/2013 ]