Back to News
เครื่องสำอาง BSC Panadda ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร” ปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ 18
 
   
วิวาห์ใต้สมุทร :  เครื่องสำอาง BSC  Panadda ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม 
การท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร” ปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ 18 เพื่อฉลองเทศกาลวันแห่งความรัก
ที่มีทิวทัศน์เกาะ และบรรยากาศที่สงบนิ่งของทะเลตรัง รายล้อมทั่วบริเวณที่จัดงานพิธี
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้นักท่องเที่ยวรู้จักตรัง
ที่เป็นเมืองที่มีความงดงามของท้องทะเล ดินแดนแห่งความรัก มีมนต์เสน่ห์สำหรับท่องเที่ยว
 ภายใต้ concept ของ “Romantic Destination” ในครั้งนี้เครื่องสำอาง BSC Panadda
ได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้เป็นผู้รังสรรค์ความงามให้กับคู่รักที่มาร่วม “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร” ปี 2557
ณ จังหวัดตรัง
 
สร้างเมื่อ : [ 11/02/2014 ]