Investor Relation

Investor Menu

  

         บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ประกาศผลการประกวด “ICC Innovation Awards 2016”  ภายใต้แนวคิด “การเติบโตด้านยอดขายและกำไรแบบก้าวกระโดด  ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแรงและยั่งยืน”  เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในบริษัท 
            รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงาน “เช็ค นับ รับ คืน QRCSS (Quick Return Cash Sale System)” ของฝ่าย G   
            อันดับที่ 1 ประเภท  Sales & Marketing  จากผลงาน  “กลยุทธ์การสร้างยอดขายจากการสื่อสารการตลาดโดยใช้เงินในอนาคต”  ของฝ่าย H  
            อันดับที่ 1 ประเภท  System & Process  จากผลงาน  “Order Billing Value Chain Optimization”  ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
            อันดับที่ 1 ประเภท  Services & Personality  จากผลงาน  “Diamond Crown Innovation  (มากคนเก่ง มากการพัฒนา)”  ของฝ่ายสำนักงานบริษัท

Bannerfix

Bannerfix_101