ENFANT

Brand Image: 

Code :
-
Size :
4 แพค / 1 ลัง
Description :
ENFANT DIAPER (Jumbo Pack) ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กอองฟองต์ รุ่น Ultra Magic Tape
ด้วย 8 พลังมหัศจรรย์ สร้างสุขให้ลูกรัก ด้วยคุณสมบัติพิเศษ : อ่อนโยน นุ่ม กระชับ ซึมซับมหัศจรรย์ ทำให้ก้นลูกน้อยแห้งสนิท สบายตัว ด้วยผ้าอ้อมที่มีแผ่นซึมซับดี แห้งไว ทำให้ลูกน้อยนอนหลับได้ยาวขึ้น อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง ส่งเสริมให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดี ด้วย 8 พลังมหัศจรรย์

ด้วยความใส่ใจของ Enfant จึงออกแบบให้มีหลากหลายขนาดเพื่อรองรับตามความต้องการของลูกน้อยและของคุณพ่อคุณแม่

ขนาดของผ้าอ้อม
Size S สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 3-8 กิโลกรัม หรือ อายุ 1-6 เดือน
Size M สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 6-11 กิโลกรัม หรือ อายุ 6 เดือน - 1 ปี
Size L สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 9-14 กิโลกรัม หรือ อายุ 1-2 ปี
Size XL สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 12-17 กิโลกรัม หรือ อายุ 2-3 ปี

ขนาดแพคผ้าอ้อม Jumbo (จัมโบ้)
- เทปกาวไซส์ S จำนวน 44 ชิ้น/แพค
- เทปกาวไซส์ M จำนวน 40 ชิ้น/แพค
- เทปกาวไซส์ L จำนวน 34 ชิ้น/แพค
- เทปกาวไซส์ XL จำนวน 30 ชิ้น/แพค

ราคา 1,476 บาท
คลิ๊ก! ที่นี่เพื่อซื้อสินค้า
Color :

Code :
-
Size :
8 แพค / 1 ลัง
Description :
ENFANT DIAPER (Regular Pack) ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กอองฟองต์ รุ่น Ultra Magic Tape
ด้วย 8 พลังมหัศจรรย์ สร้างสุขให้ลูกรัก ด้วยคุณสมบัติพิเศษ : อ่อนโยน นุ่ม กระชับ ซึมซับมหัศจรรย์ ทำให้ก้นลูกน้อยแห้งสนิท สบายตัว ด้วยผ้าอ้อมที่มีแผ่นซึมซับดี แห้งไว ทำให้ลูกน้อยนอนหลับได้ยาวขึ้น อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง ส่งเสริมให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดี ด้วย 8 พลังมหัศจรรย์

ด้วยความใส่ใจของ Enfant จึงออกแบบให้มีหลากหลายขนาดเพื่อรองรับตามความต้องการของลูกน้อยและของคุณพ่อคุณแม่

ขนาดของผ้าอ้อม
Size S สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 3-8 กิโลกรัม หรือ อายุ 1-6 เดือน
Size M สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 6-11 กิโลกรัม หรือ อายุ 6 เดือน - 1 ปี
Size L สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 9-14 กิโลกรัม หรือ อายุ 1-2 ปี
Size XL สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 12-17 กิโลกรัม หรือ อายุ 2-3 ปี

ขนาดแพคผ้าอ้อม Regular (เลกูล่า)
- เทปกาวไซส์ S จำนวน 20 ชิ้น
- เทปกาวไซส์ M จำนวน 18 ชิ้น
- เทปกาวไซส์ L จำนวน 16 ชิ้น
- เทปกาวไซส์ XL จำนวน 14 ชิ้น

ราคา 1,432 บาท
คลิ๊ก! ที่นี่เพื่อซื้อสินค้า
Color :

Code :
-
Size :
4 แพค / 1 ลัง
Description :
ENFANT DIAPER (Super Jumbo Pack) ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กอองฟองต์ รุ่น Ultra Magic Tape
ด้วย 8 พลังมหัศจรรย์ สร้างสุขให้ลูกรัก ด้วยคุณสมบัติพิเศษ : อ่อนโยน นุ่ม กระชับ ซึมซับมหัศจรรย์ ทำให้ก้นลูกน้อยแห้งสนิท สบายตัว ด้วยผ้าอ้อมที่มีแผ่นซึมซับดี แห้งไว ทำให้ลูกน้อยนอนหลับได้ยาวขึ้น อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง ส่งเสริมให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดี ด้วย 8 พลังมหัศจรรย์

ด้วยความใส่ใจของ Enfant จึงออกแบบให้มีหลากหลายขนาดเพื่อรองรับตามความต้องการของลูกน้อยและของคุณพ่อคุณแม่

ขนาดของผ้าอ้อม
Size S สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 3-8 กิโลกรัม หรือ อายุ 1-6 เดือน
Size M สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 6-11 กิโลกรัม หรือ อายุ 6 เดือน - 1 ปี
Size L สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 9-14 กิโลกรัม หรือ อายุ 1-2 ปี
Size XL สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 12-17 กิโลกรัม หรือ อายุ 2-3 ปี

ขนาดแพคผ้าอ้อม Super Jumbo (ซุปเปอร์ จัมโบ้)
- เทปกาวไซส์ S จำนวน 76 ชิ้น/แพค
- เทปกาวไซส์ M จำนวน 72 ชิ้น/แพค
- เทปกาวไซส์ L จำนวน 64 ชิ้น/แพค
- เทปกาวไซส์ XL จำนวน 60 ชิ้น/แพค

ราคา 2,676 บาท
คลิ๊ก! ที่นี่เพื่อซื้อสินค้า
Color :

Code :
-
Size :
24 แพค/ 1 ลัง
Description :
ENFANT DIAPER (Mini Pack) ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กอองฟองต์ รุ่น Ultra Magic Tape

ด้วย 8 พลังมหัศจรรย์ สร้างสุขให้ลูกรัก ด้วยคุณสมบัติพิเศษ : อ่อนโยน นุ่ม กระชับ ซึมซับมหัศจรรย์ ทำให้ก้นลูกน้อยแห้งสนิท สบายตัว ด้วยผ้าอ้อมที่มีแผ่นซึมซับดี แห้งไว ทำให้ลูกน้อยนอนหลับได้ยาวขึ้น อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง ส่งเสริมให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดี ด้วย 8 พลังมหัศจรรย์

ด้วยความใส่ใจของ Enfant จึงออกแบบให้มีหลากหลายขนาดเพื่อรองรับตามความต้องการของลูกน้อยและของคุณพ่อคุณแม่

ขนาดของผ้าอ้อม
Size S สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 3-8 กิโลกรัม หรือ อายุ 1-6 เดือน
Size M สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 6-11 กิโลกรัม หรือ อายุ 6 เดือน - 1 ปี
Size L สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 9-14 กิโลกรัม หรือ อายุ 1-2 ปี
Size XL สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 12-17 กิโลกรัม หรือ อายุ 2-3 ปี

ขนาดแพคผ้าอ้อม MINI (มินิ)
- เทปกาวไซส์ S จำนวน 4 ชิ้น/แพค
- เทปกาวไซส์ M จำนวน 4 ชิ้น/แพค
- เทปกาวไซส์ L จำนวน 3 ชิ้น/แพค
- เทปกาวไซส์ XL จำนวน 3 ชิ้น/แพค

ราคา 936 บาท
คลิ๊ก! ที่นี่เพื่อซื้อสินค้า
Color :

Code :
-
Size :
-
Description :
ENFANT DIAPER (Regular Pack) ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กอองฟองต์ รุ่น Ultra Magic Tape
ด้วย 8 พลังมหัศจรรย์ สร้างสุขให้ลูกรัก ด้วยคุณสมบัติพิเศษ : อ่อนโยน นุ่ม กระชับ ซึมซับมหัศจรรย์ ทำให้ก้นลูกน้อยแห้งสนิท สบายตัว ด้วยผ้าอ้อมที่มีแผ่นซึมซับดี แห้งไว ทำให้ลูกน้อยนอนหลับได้ยาวขึ้น อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง ส่งเสริมให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดี ด้วย 8 พลังมหัศจรรย์

ด้วยความใส่ใจของ Enfant จึงออกแบบให้มีหลากหลายขนาดเพื่อรองรับตามความต้องการของลูกน้อยและของคุณพ่อคุณแม่

ขนาดของผ้าอ้อม
Size S สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 3-8 กิโลกรัม หรือ อายุ 1-6 เดือน
Size M สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 6-11 กิโลกรัม หรือ อายุ 6 เดือน - 1 ปี
Size L สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 9-14 กิโลกรัม หรือ อายุ 1-2 ปี
Size XL สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 12-17 กิโลกรัม หรือ อายุ 2-3 ปี

ขนาดแพคผ้าอ้อม Regular (เลกูล่า)
- เทปกาวไซส์ S จำนวน 20 ชิ้น
- เทปกาวไซส์ M จำนวน 18 ชิ้น
- เทปกาวไซส์ L จำนวน 16 ชิ้น
- เทปกาวไซส์ XL จำนวน 14 ชิ้น

ราคา 179 บาท
คลิ๊ก! ที่นี่เพื่อซื้อสินค้า
Color :

Code :
-
Size :
-
Description :
ENFANT DIAPER (Jumbo Pack) ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กอองฟองต์ รุ่น Ultra Magic Tape
ด้วย 8 พลังมหัศจรรย์ สร้างสุขให้ลูกรัก ด้วยคุณสมบัติพิเศษ : อ่อนโยน นุ่ม กระชับ ซึมซับมหัศจรรย์ ทำให้ก้นลูกน้อยแห้งสนิท สบายตัว ด้วยผ้าอ้อมที่มีแผ่นซึมซับดี แห้งไว ทำให้ลูกน้อยนอนหลับได้ยาวขึ้น อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง ส่งเสริมให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดี ด้วย 8 พลังมหัศจรรย์

ด้วยความใส่ใจของ Enfant จึงออกแบบให้มีหลากหลายขนาดเพื่อรองรับตามความต้องการของลูกน้อยและของคุณพ่อคุณแม่

ขนาดของผ้าอ้อม
Size S สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 3-8 กิโลกรัม หรือ อายุ 1-6 เดือน
Size M สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 6-11 กิโลกรัม หรือ อายุ 6 เดือน - 1 ปี
Size L สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 9-14 กิโลกรัม หรือ อายุ 1-2 ปี
Size XL สำหรับ เด็กที่มีน้ำหนัก 12-17 กิโลกรัม หรือ อายุ 2-3 ปี

ขนาดแพคผ้าอ้อม Jumbo (จัมโบ้)
- เทปกาวไซส์ S จำนวน 44 ชิ้น/แพค
- เทปกาวไซส์ M จำนวน 40 ชิ้น/แพค
- เทปกาวไซส์ L จำนวน 34 ชิ้น/แพค
- เทปกาวไซส์ XL จำนวน 30 ชิ้น/แพค

ราคา 369 บาท
คลิ๊ก! ที่นี่เพื่อซื้อสินค้า
Color :

Code :
-
Size :
สินค้า 1 เซต บรรจุ 700 ml จำนวน 12 ซอง
Description :
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสำหรับทุกคนในครอบครัว สูตรบอกลากลิ่นอับชื้นด้วย Bamboo Bioferment
"สัมผัสนุ่ม หอม ถนอมผ้า บอกลากลิ่นอับชื้น"

ให้สัมผ้สผ้านุ่มนวลอย่างปลอดภัย ด้วยสารถนอมผ้าสกัดจากผลปาล์มธรรมชาติ ช่วยให้ผ้านุ่มสบายตัวด้วย สารสกัดจากน้ำมันเมล็ดฝ้าย ลดกลิ่นอับชื้นจากแบคทีเรีย ด้วยสารธรรมชาติสกัดจากใยไผ่ เทคโนโลยี Air Flow System จึงเย็นสบายถ่ายเทอากาศ ระบายความชื้นจากเหงื่อได้ดี Silky Touch Aroma ให้กลิ่นหอมละมุนด้วยน้ำหอมสำหรับเด็ก ไม่ระคายเคือยผิวบอบบาง ผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากสถาบันผิวหนังสหรัฐอเมริกา ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Gentle Formula for Toddler & Family Natural Base : Palm Origin Reduce Bad Odor with Bamboo Bio-firment Extract Soft Touch Comfort with Cotton Seed Oil Extract Baby Fragrance Non Irritation , Dermatological Tested , Biodegradable

ราคา 1,416 บาท
คลิ๊ก! ที่นี่เพื่อซื้อสินค้า
Color :

Code :
-
Size :
1 ลัง บรรจุ 12 ถุง ขนาด 700 มล.
Description :
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับทุกคนในครอบครัว สูตรบอกลากลิ่นอับชื้นด้วย Bamboo Bioferment
"สะอาด หอม ถนอมผ้า บอกลากลิ่นอับชื้น"

สะอาดอย่างอ่อนโยนด้วยสารทำความสะอาด สกัดจากพืชธรรมชาติ ข้าวโพด และปาล์ม ปราศจากสารเคมีรุนแรง (SLS Free) ปราศจากสารเรืองแสง และสารฟอกขาว ที่ทำให้เกิดการระคายเคือง และอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ช่วยให้ผ้านุ่มสบายตัวด้วย สารสกัดจากน้ำมันเมล็ดฝ้าย ลดกลิ่นอับชื้นจากแบคทีเรีย ด้วยสารธรรมชาติสกัดจากใยไผ่ Fresh Floral Aroma ให้กลิ่นหอมสดชื่น ด้วยน้ำหอมสำหรับเด็ก ไม่ระคายเคือยผิวบอบบาง ผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากสถาบันผิวหนังสหรัฐอเมริกา ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Gentle Formula for Toddler & Family Natural Base Surfactant : Corn, Palm Seed Oil Sodium Laurel Sulfate Free , Optical Brightener Free Reduce Bad Odor with Bamboo Bioferment Extract Soft Touch Comfort with Cotton Seed Oil Extract Baby Fragrance Non Irritation , Dermatological Tested , Biodegradable

ราคา 2,136 บาท
คลิ๊ก! ที่นี่เพื่อซื้อสินค้า
Color :

Code :
-
Size :
สินค้า 1 เซต บรรจุ 700 ml จำนวน 12 ซอง
Description :
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุกนมและขวดนม สูตร Extra Mild Care
"ธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย"

ปราศจากสารเคมีรุนแรง (SLS Free) อ่อนโยนด้วยสารทำความสะอาดจากธรรมชาติ สกัดจาก มันฝรั่ง ข้าวโพด เมล็ดปาล์ม และมะพร้าว ทำความสะอาดขวดนม จุกนม ของเล่น ได้สะอาด วางใจ ไร้กลิ่นตกค้าง ใช้ล้างผักผลไม้ได้อย่างปลอดภัย ใช้กลิ่นและ สารกันเสียชนิดเดียวกับที่ผสมอาหาร ผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากสถาบันผิวหนัง สหรัฐอเมริกา ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Extra Mild Care Formula Natural Base Surfactant : Potato ,Corn, Palm Seed Oil, Coconut Food Grade Preservative & Flavor , Sodium Laurel Sulfate Free, Dermatological Tested , Biodegradable , Orange Touch Flavor

ราคา 1,020 บาท
คลิ๊ก! ที่นี่เพื่อซื้อสินค้า
Color :

Code :
-
Size :
สินค้า 1 เซต บรรจุ 700 ml (จำนวน 12 ซอง)
Description :
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสำหรับเด็กแรกเกิดและถนอมผิวบอบบาง สูตรผสม Gold Silk Protein
"สัมผัสนุ่ม หอมละมุน ถนอมผิวบอบบางเป็นพิเศษ"

ให้สัมผ้สผ้านุ่มนวลอย่างปลอดภัย ด้วยสารถนอมผ้าสกัดจากผลปาล์มธรรมชาติ ช่วยให้ผ้านุ่มสบายตัวด้วย สารสกัดจากน้ำมันเมล็ดฝ้าย ถนอมเส้นใยผ้าให้นุ่มเหมือนใหม่ด้วย โปรตีนสกัดจากใยไหม ด้วยเทคโนโลยี Air Flow System จึงเย็นสบายถ่ายเทอากาศ ระบาย ความชื้นจากเหงื่อได้ดี Silky Touch Aroma ให้กลิ่นหอมละมุน ด้วยน้ำหอมสำหรับเด็ก ไม่ระคายเคือยผิวบอบบาง ผ่านการทดสอบการระคายเคือง จากสถาบันผิวหนังสหรัฐอเมริกา ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Extra Mild Care Formula for Sensitive Skin Natural Base Palm Origin Smooth & Silky with Gold Silk Protein Soft Touch Comfort with Cotton Seed Oil Extract Baby Fragrance Non Irritation , Dermatological Tested , Biodegradable

ราคา 708 บาท
คลิ๊ก! ที่นี่เพื่อซื้อสินค้า
Color :

Bannerfix

Bannerfix_101