GUY LAROCHE

Brand Image: 

Code :
-
Size :
Description :
เสื้อผ้าลายทรงที่มาพร้อมจุดเด่นตรงการใช้ผ้าลายขวางคู่สีตรงข้ามมาเพิ่มลูกเล่นบริเวณคอเสื้อและกระดุมข้อมือด้านใน อีกทั้งเนื้อผ้ายังมีความพิเศษด้วยการใช้เทคโนโลยี Extra Dry สามารถดูดซับความชื้นได้เร็ว แห้งสบาย และระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ทำให้สวมใส่สบายไม่เกิดกลิ่นอับชื้น
Color :

Code :
-
Size :
Description :
เสื้อผ้าลายทรงที่มาพร้อมจุดเด่นตรงการใช้ผ้าลายขวางคู่สีตรงข้ามมาเพิ่มลูกเล่นบริเวณคอเสื้อและกระดุมข้อมือด้านใน อีกทั้งเนื้อผ้ายังมีความพิเศษด้วยการใช้เทคโนโลยี Extra Dry สามารถดูดซับความชื้นได้เร็ว แห้งสบาย และระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ทำให้สวมใส่สบายไม่เกิดกลิ่นอับชื้น
Color :

Code :
-
Size :
Description :
เสื้อผ้าลายทรงที่มาพร้อมจุดเด่นตรงการใช้ผ้าลายขวางคู่สีตรงข้ามมาเพิ่มลูกเล่นบริเวณคอเสื้อและกระดุมข้อมือด้านใน อีกทั้งเนื้อผ้ายังมีความพิเศษด้วยการใช้เทคโนโลยี Extra Dry สามารถดูดซับความชื้นได้เร็ว แห้งสบาย และระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ทำให้สวมใส่สบายไม่เกิดกลิ่นอับชื้น
Color :

Code :
-
Size :
Description :
เสื้อผ้าลายทรงที่มาพร้อมจุดเด่นตรงการใช้ผ้าลายขวางคู่สีตรงข้ามมาเพิ่มลูกเล่นบริเวณคอเสื้อและกระดุมข้อมือด้านใน อีกทั้งเนื้อผ้ายังมีความพิเศษด้วยการใช้เทคโนโลยี Extra Dry สามารถดูดซับความชื้นได้เร็ว แห้งสบาย และระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ทำให้สวมใส่สบายไม่เกิดกลิ่นอับชื้น
Color :

Code :
-
Size :
Description :
เสื้อผ้าลายทรงที่มาพร้อมจุดเด่นตรงการใช้ผ้าลายขวางคู่สีตรงข้ามมาเพิ่มลูกเล่นบริเวณคอเสื้อและกระดุมข้อมือด้านใน อีกทั้งเนื้อผ้ายังมีความพิเศษด้วยการใช้เทคโนโลยี Extra Dry สามารถดูดซับความชื้นได้เร็ว แห้งสบาย และระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ทำให้สวมใส่สบายไม่เกิดกลิ่นอับชื้น
Color :

Code :
-
Size :
Description :
เสื้อผ้าลายทรงที่มาพร้อมจุดเด่นตรงการใช้ผ้าลายขวางคู่สีตรงข้ามมาเพิ่มลูกเล่นบริเวณคอเสื้อและกระดุมข้อมือด้านใน อีกทั้งเนื้อผ้ายังมีความพิเศษด้วยการใช้เทคโนโลยี Extra Dry สามารถดูดซับความชื้นได้เร็ว แห้งสบาย และระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ทำให้สวมใส่สบายไม่เกิดกลิ่นอับชื้น
Color :

Code :
-
Size :
Description :
สำหรับร้อนนี้ Guy Laroche ส่งเสื้อเชิ้ตพิมพ์ลายที่ใช้เนื้อผ้าแบบ Innovation Cool ซึ่งเป็นเนื้อผ้าที่ใช้เทคนิคการทอแบบพิเศษ ช่วยในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี ให้ความรู้สึกเย็นสบายยามสวมใส่ เหมาะกับช่วงร้อนนี้ของเมืองไทยเป็นที่สุด
Color :

Code :
-
Size :
Description :
สำหรับร้อนนี้ Guy Laroche ส่งเสื้อเชิ้ตพิมพ์ลายที่ใช้เนื้อผ้าแบบ Innovation Cool ซึ่งเป็นเนื้อผ้าที่ใช้เทคนิคการทอแบบพิเศษ ช่วยในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี ให้ความรู้สึกเย็นสบายยามสวมใส่ เหมาะกับช่วงร้อนนี้ของเมืองไทยเป็นที่สุด
Color :

Code :
-
Size :
Description :
สำหรับร้อนนี้ Guy Laroche ส่งเสื้อเชิ้ตพิมพ์ลายที่ใช้เนื้อผ้าแบบ Innovation Cool ซึ่งเป็นเนื้อผ้าที่ใช้เทคนิคการทอแบบพิเศษ ช่วยในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี ให้ความรู้สึกเย็นสบายยามสวมใส่ เหมาะกับช่วงร้อนนี้ของเมืองไทยเป็นที่สุด
Color :

Code :
-
Size :
Description :
สำหรับร้อนนี้ Guy Laroche ส่งเสื้อเชิ้ตพิมพ์ลายที่ใช้เนื้อผ้าแบบ Innovation Cool ซึ่งเป็นเนื้อผ้าที่ใช้เทคนิคการทอแบบพิเศษ ช่วยในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี ให้ความรู้สึกเย็นสบายยามสวมใส่ เหมาะกับช่วงร้อนนี้ของเมืองไทยเป็นที่สุด
Color :

Bannerfix

Bannerfix_101