งานพิธีเปิดเตาหลอมชนวน พระพุทธเมตตามหาปุญโญ (พระพุทธรูปปางถวายเนตร)

 

พระพุทธเมตตามหาปุญโญ

(พระพุทธรูปปางถวายเนตร)

 

          พระพุทธเมตตามหาปุญโญ องค์แรก จัดสร้างโดย บริษัท ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้คุณบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา  ประธานเครือสหพัฒน์  ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ 1 มีนาคม 2557  เป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตร ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดคุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (วันอาทิตย์) โดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณพระเทพวรมุนี  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม  อธิษฐานจิตและตั้งชื่อให้เพื่อเป็นสิริมงคล ความหมายคือ   “บุญอันยิ่งใหญ่ “

 

การจัดสร้างพระพุทธเมตตามหาปุญโญ ความสูง 19 นิ้ว

           บริษัท ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้าง จำนวน 500 องค์ เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทในเครือ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล  และนำเงินทำบุญทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้องค์กรการกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส 60 พรรษา วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การร่วมทำบุญหรือสั่งจอง ติดต่อ คุณไพศาล, คุณพัชรินทร์ โทร 02-2939000 ต่อ 375 

*****************************************************

Bannerfix

Bannerfix_101