รายนามผู้มอบพวงหรีด
วันที่ 28 สิงหาคม 2546

ลำดับ
รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

พลเรือเอกอนุชิต-พนอจิต เภกะนันท์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คุณอำพันสี สิริยากรนุรักษ์
วิทยาลัยโยนก
โป๊ะ-สุกัญญา ปวโรฬารวิทยา
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร.นิรันดร์-พญ.เพชรินทร์ จิวรสันติการ
นพ. สุรพงศ์-สดศรี อำพันวงษ์
Thai Samsung Electronics Co.,Ltd
Samsung Electronics
บจ.เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม
พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสภักดี
มูลนิธิโยนก
พล.ต. มงคล-จิตรี จิวะสันติการ
ดร.ประสิทธิ์-วันทนีย์ ดำรงชัย กรรมการ ป.ป.ช.
สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเรือตรีอภิวัฒน์-ธนวรรณ ศรีวรรณา
พลเรือเอกทวีศักดิ์ โสมาภา
Otsuka Group Co.Board Directors
Mr. Akihiko Otsuka
Thai Otsuka Pharmaceutical Co,ltd.
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่)
DEVANLEY ASIA PACIFIC SUPPLIES CO,LTD.
บมจ. บีอีซี-เทโร เอนเตอร์เทนเม้นท์
ไพบูลย์-เอมอร ชื่นชูสกุล (กลุ่มบจ.อภิทุน)
ทีมข่าวเศรษฐกิจ บางกอกโพสท์
อานันท์-ม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน
บจ.สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง
สภาสตรีแห่งชาติฯ
สำนักงานทนายความวิทยา จงวรกุล
บมจ.เฟมไลน์
ครอบครัว เมฆวิชัย
ฐิติมา ศานติคงคา
บจ. แดรี่ไทย
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บจ. เอ็ดดี้ คอร์โปเรชั่น
บจ. เอ็คนี่ คอร์โปเรชั่น
กลุ่มนักธุรกิจคริสเตียน กิจการ 1-2
พี่น้องกลุ่มฟิลิปปี
คริสจักรความหวังกรุงเทพฯ
อ.ศุภาฤกษ์ สีบุญเรือง
คริสจักรความหวังกรุงเทพฯ
TV DIRECT
IGC
ครอบครัว "เวชสุนทร"
Win Store Retail Network
ศ.ประมูน วิทยานนท์
คุณหญิงปราณีตศิลป์ วัชรพล และครอบครัว
นสพ. ไทยรัฐ
พรเทพ-มีมี่ พรประภา
บจ. เอเซอร์ คอมพิวเตอร์
ลีมาร์ท ขอนแก่น
สาธิต-ศศิธร ยุวนันทการุณ
ครอบครัว ดีโรจน์วงศ์
ผู้บริหารมีสทีน
เพื่อนกลุ่มเขียวหวาน
ชัยพนธ์ โอสถาพันธ์
ดร.พิจิต อัคราทิตย์
คณะกรรมการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บจ. ดารกานนท์
บริษัทกลุ่มสหยูเนี่ยน
หจก.ไทเกอร์ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์
หจก.สิทธิการขนส่ง (ง้วน)
หจก. เจริญพาโชค
สุรพงษ์ เจริญพาโชค
ไมค์ ช๊อปปิ้งมอลล์
ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
อัมรินทร์-เดือนฉาย คอมันตร
สหสมาคมศิษย์เซนต์ปอลเดอชา
อภินันท์ ปวนะฤทธิ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
World Class Rent a Car Co.,ltd.
บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
Solo Mon Islanos Gonsulate
วรชาติ เพชรนันทวงศ์
นาวาเอกนภดล-รูบีนา สุวรรณพงษ์
ชาญยุทธ-พนิต ปทุมารักษ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
สถานนมัสการคลองเตย คริสจักรความหวังกรุงเทพ
พิษณุนาท-อ.สุนีย์ ศรีทวงส์ คริสจักรความหวังกรุงเทพ
ฝ่ายวิชาการ รัฐศาสตร์ รุ่น 3
ห้างพาต้า
ชาญชัย-จันทนา กุลถาวรากร
พงศ์ศักดิ์ โชคติธาดา
บจ. สตาร์แฟชั่น กรุ๊ป
มนู-วารินทร์ ลีลานุวัฒน์
แกรนด์ อิมพีเรียลดีพาร์ทเมนท์สโตร์
บมจ. สุรพลซีฟูดส์
สิทธิชัย-ศิริวรรณ ไกรสิทธิสิรินทร
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
วีระลอร์ ออฟฟิต จำกัด
Kukamo Electrlc Co,.ltd.
บจ. นิยมบริการ
Sakae Lace Group Ichiro Doi
สมาคมศิษย์เซนโยเซฟ คอนแวน ในพระบรมราชูปถัมภ์
Sakae Lace Group
Thai Sake Lace Co., ltd.
Sakae Lace Co.,ltd.
Oing Dao Lake Lace Co.,ltd.
พล รอ เฉนียน-ประทุมรุจิพันธ์
บจ. สยามจัสโก้
บจ.เหรียญทองการพิมพ์
บจ.ไทยอ๊อฟเซท
ธนินท์-คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์
เฉลียว อเนกวนิช และลูก ๆ
แพรมาศ บุษยง บจก.มายบาหลี
ปริญญา-ลักขณา พรประภา
โครงการส่วนประองค์สวนจิตรลดา
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและภริยา
กร ทัพรังสี รองนายกรัฐมนตรี
วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อรุณ-วาสนา งามดี
ครอบครัวกันตถาวร
บจ. อินทิเกรตเต็ด คอมมูนิเคชั่น
อรุณ-วีณา เชิดบุญชาติ
บจ. ไทยล็อตเต้
บจ. นูบูน
เย็นจิตร วรรณภัทฑารัตน์
พลโท โกญจนาท
บจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
เครือโรงแรมอิมพีเรียล
สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
Thoranee gan sang
กรพจ์-อัญชนา อัศวินวิจิตร
ปิยะบุตร-สุจินตนา ชลวิจารณ์
Marubenit Thailand Co.,ltd.
ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ
นครสวรรค์นานาภัณฑ์
บจ. หาดใหญ่โก่วย่งฮิ้วค้าส่ง
กลุ่มบริษัทลีวัฒนา สาขาตรัง
บจ. เค แอนด์ เค ซูปเปอร์ค้าส่ง สงขลา
บจ. ซูปเปอร์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
หจก. ทุ่งส่งยงเจริญ
หจก. เอสบีซัพพลาย กรุงเทพฯ
บจ.กนกกาญจนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กาญจนบุรี
สน.มหาจักร กฎหมาย
เยาวเรศ ชินวัตร ประธานสภาสตรีแห่งประเทศไทย
โพธิพงษ์-ยุภา ล่ำซำ
บจ. อิเซตัน (ประเทศไทย)
เอดิสันสรรพสินค้า เชียงราย
เดอะฟอร์ท ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ศรีย่าน
พล.ต.อ. วุฑฒิชัย-ศุภาศิริ ศรีรัตนวุฑฒิ
สมาคมศิษย์เก่า ม.บูรพา
คณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา
MK CO.,LTD. YANGON
วรพงศ์ พิชญาพงศ์ศา บจ. นครหลวงค้าข้าว
วราภรณ์ เภกะนันท์
H.C. TANK
บจ. เลนีตัส
คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา