ESSENCE

Brand Image: 

Code :
0
Size :
500 มล. (ถุง)
Description :
• ซักสะอาดอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำลายเนื้อผ้า ด้วยส่วนผสมเป็นกลาง (pH BALANCE)
• โพลิเมอร์-เอ (Polymer-A) ป้องกันคราบสกปรกไม่ให้ย้อนกลับสู่เนื้อผ้า ให้ผ้าขาวสะอาด ไม่หมอง
• ช่วยปกป้องสีสันและใยผ้า จากรังสีอัลตร้าไวโอเลตให้เสื้อผ้าสวยสดใส ด้วยยูวี โพรเทคชั่น (UV Protection)
• กลิ่นหอมติดผ้าด้วย น้ำหอมเอกสิทธิ์เฉพาะ สำหรับเอสเซ้นซ์ ช่วยให้ผ้าหอม..ยาวนาน
• แฟบริค ไบร์ทเทนเนอร์ (Fabric Brightener) เพิ่มความสดใสของเนื้อผ้า
• เหมาะกับผ้าทุกชนิด / สำหรับซักมือ
Biodegradable Surfactant สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ถนอมคุณค่าน้ำ
Color :

Code :
0
Size :
500 มล. (ถุง)
Description :
• ซักสะอาดอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำลายเนื้อผ้า ด้วยส่วนผสมเป็นกลาง (pH BALANCE)
• โพลิเมอร์-เอ (Polymer-A) ป้องกันคราบสกปรกไม่ให้ย้อนกลับสู่เนื้อผ้า ให้ผ้าขาวสะอาด ไม่หมอง
• ช่วยปกป้องสีสันและใยผ้า จากรังสีอัลตร้าไวโอเลตให้เสื้อผ้าสวยสดใส ด้วยยูวี โพรเทคชั่น (UV Protection)
• กลิ่นหอมติดผ้าด้วย น้ำหอมเอกสิทธิ์เฉพาะ สำหรับเอสเซ้นซ์ ช่วยให้ผ้าหอม..ยาวนาน
• แฟบริค ไบร์ทเทนเนอร์ (Fabric Brightener) เพิ่มความสดใสของเนื้อผ้า
• เหมาะกับผ้าทุกชนิด / สำหรับซักมือ
Biodegradable Surfactant สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ถนอมคุณค่าน้ำ
Color :

Code :
0
Size :
500 มล. (ถุง)
Description :
• ซักสะอาดอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำลายเนื้อผ้า ด้วยส่วนผสมเป็นกลาง (pH BALANCE)
• โพลิเมอร์-เอ (Polymer-A) ป้องกันคราบสกปรกไม่ให้ย้อนกลับสู่เนื้อผ้า ให้ผ้าขาวสะอาด ไม่หมอง
• ช่วยปกป้องสีสันและใยผ้า จากรังสีอัลตร้าไวโอเลตให้เสื้อผ้าสวยสดใส ด้วยยูวี โพรเทคชั่น (UV Protection)
• กลิ่นหอมติดผ้าด้วย น้ำหอมเอกสิทธิ์เฉพาะ สำหรับเอสเซ้นซ์ ช่วยให้ผ้าหอม..ยาวนาน
• แฟบริค ไบร์ทเทนเนอร์ (Fabric Brightener) เพิ่มความสดใสของเนื้อผ้า
• เหมาะกับผ้าทุกชนิด / สำหรับซักมือ
Biodegradable Surfactant สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ถนอมคุณค่าน้ำ
Color :

Code :
0
Size :
2000 มล. (ขวด)
Description :
• ซักสะอาดอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำลายเนื้อผ้า ด้วยส่วนผสมเป็นกลาง (pH BALANCE)
• โพลิเมอร์-เอ (Polymer-A) ป้องกันคราบสกปรกไม่ให้ย้อนกลับสู่เนื้อผ้า ให้ผ้าขาวสะอาด ไม่หมอง
• ช่วยปกป้องสีสันและใยผ้า จากรังสีอัลตร้าไวโอเลตให้เสื้อผ้าสวยสดใส ด้วยยูวี โพรเทคชั่น (UV Protection)
• กลิ่นหอมติดผ้าด้วย น้ำหอมเอกสิทธิ์เฉพาะ สำหรับเอสเซ้นซ์ ช่วยให้ผ้าหอม..ยาวนาน
• แฟบริค ไบร์ทเทนเนอร์ (Fabric Brightener) เพิ่มความสดใสของเนื้อผ้า
• เหมาะกับผ้าทุกชนิด / สำหรับซักมือ
Biodegradable Surfactant สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ถนอมคุณค่าน้ำ
Color :

Code :
0
Size :
2000 มล. (ขวด)
Description :
• ซักสะอาดอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำลายเนื้อผ้า ด้วยส่วนผสมเป็นกลาง (pH BALANCE)
• โพลิเมอร์-เอ (Polymer-A) ป้องกันคราบสกปรกไม่ให้ย้อนกลับสู่เนื้อผ้า ให้ผ้าขาวสะอาด ไม่หมอง
• ช่วยปกป้องสีสันและใยผ้า จากรังสีอัลตร้าไวโอเลตให้เสื้อผ้าสวยสดใส ด้วยยูวี โพรเทคชั่น (UV Protection)
• กลิ่นหอมติดผ้าด้วย น้ำหอมเอกสิทธิ์เฉพาะ สำหรับเอสเซ้นซ์ ช่วยให้ผ้าหอม..ยาวนาน
• แฟบริค ไบร์ทเทนเนอร์ (Fabric Brightener) เพิ่มความสดใสของเนื้อผ้า
• เหมาะกับผ้าทุกชนิด / สำหรับซักมือ
Biodegradable Surfactant สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ถนอมคุณค่าน้ำ
Color :

Code :
0
Size :
2000 มล. (ขวด)
Description :
• ซักสะอาดอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำลายเนื้อผ้า ด้วยส่วนผสมเป็นกลาง (pH BALANCE)
• โพลิเมอร์-เอ (Polymer-A) ป้องกันคราบสกปรกไม่ให้ย้อนกลับสู่เนื้อผ้า ให้ผ้าขาวสะอาด ไม่หมอง
• ช่วยปกป้องสีสันและใยผ้า จากรังสีอัลตร้าไวโอเลตให้เสื้อผ้าสวยสดใส ด้วยยูวี โพรเทคชั่น (UV Protection)
• กลิ่นหอมติดผ้าด้วย น้ำหอมเอกสิทธิ์เฉพาะ สำหรับเอสเซ้นซ์ ช่วยให้ผ้าหอม..ยาวนาน
• แฟบริค ไบร์ทเทนเนอร์ (Fabric Brightener) เพิ่มความสดใสของเนื้อผ้า
• เหมาะกับผ้าทุกชนิด / สำหรับซักมือ
Biodegradable Surfactant สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ถนอมคุณค่าน้ำ
Color :

Code :
0
Size :
1000 มล. (ขวด)
Description :
• ซักสะอาดอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำลายเนื้อผ้า ด้วยส่วนผสมเป็นกลาง (pH BALANCE)
• โพลิเมอร์-เอ (Polymer-A) ป้องกันคราบสกปรกไม่ให้ย้อนกลับสู่เนื้อผ้า ให้ผ้าขาวสะอาด ไม่หมอง
• ช่วยปกป้องสีสันและใยผ้า จากรังสีอัลตร้าไวโอเลตให้เสื้อผ้าสวยสดใส ด้วยยูวี โพรเทคชั่น (UV Protection)
• กลิ่นหอมติดผ้าด้วย น้ำหอมเอกสิทธิ์เฉพาะ สำหรับเอสเซ้นซ์ ช่วยให้ผ้าหอม..ยาวนาน
• แฟบริค ไบร์ทเทนเนอร์ (Fabric Brightener) เพิ่มความสดใสของเนื้อผ้า
• เหมาะกับผ้าทุกชนิด / สำหรับซักมือ
Biodegradable Surfactant สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ถนอมคุณค่าน้ำ
Color :

Code :
0
Size :
1000 มล. (ขวด)
Description :
• ซักสะอาดอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำลายเนื้อผ้า ด้วยส่วนผสมเป็นกลาง (pH BALANCE)
• โพลิเมอร์-เอ (Polymer-A) ป้องกันคราบสกปรกไม่ให้ย้อนกลับสู่เนื้อผ้า ให้ผ้าขาวสะอาด ไม่หมอง
• ช่วยปกป้องสีสันและใยผ้า จากรังสีอัลตร้าไวโอเลตให้เสื้อผ้าสวยสดใส ด้วยยูวี โพรเทคชั่น (UV Protection)
• กลิ่นหอมติดผ้าด้วย น้ำหอมเอกสิทธิ์เฉพาะ สำหรับเอสเซ้นซ์ ช่วยให้ผ้าหอม..ยาวนาน
• แฟบริค ไบร์ทเทนเนอร์ (Fabric Brightener) เพิ่มความสดใสของเนื้อผ้า
• เหมาะกับผ้าทุกชนิด / สำหรับซักมือ
Biodegradable Surfactant สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ถนอมคุณค่าน้ำ
Color :

Code :
0
Size :
1000 มล. (ขวด)
Description :
• ซักสะอาดอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำลายเนื้อผ้า ด้วยส่วนผสมเป็นกลาง (pH BALANCE)
• โพลิเมอร์-เอ (Polymer-A) ป้องกันคราบสกปรกไม่ให้ย้อนกลับสู่เนื้อผ้า ให้ผ้าขาวสะอาด ไม่หมอง
• ช่วยปกป้องสีสันและใยผ้า จากรังสีอัลตร้าไวโอเลตให้เสื้อผ้าสวยสดใส ด้วยยูวี โพรเทคชั่น (UV Protection)
• กลิ่นหอมติดผ้าด้วย น้ำหอมเอกสิทธิ์เฉพาะ สำหรับเอสเซ้นซ์ ช่วยให้ผ้าหอม..ยาวนาน
• แฟบริค ไบร์ทเทนเนอร์ (Fabric Brightener) เพิ่มความสดใสของเนื้อผ้า
• เหมาะกับผ้าทุกชนิด / สำหรับซักมือ
Biodegradable Surfactant สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ถนอมคุณค่าน้ำ
Color :

Bannerfix

Bannerfix_101